PROFESIONALNA ZRAČNA FOTOGRAFIJA IN VIDEO

Izvedi več

Storitve

"Najdemo rešitev za vsako željo."

Fotografija parcel/gradbišč

Ponujamo fotografiranje pred gradnjo, med njo in po njej. Te fotografije so posebej uporabne za zarisovanje priključkov, postavitve objektov in vizualizacijo okoljskih elementov. Omgočajo tudi lažje izračune količine materiala za izgradnjo vodov, drenaž itd.

Zračna fotografija in video

Zračna fotografija ima dodano vrednost napram navadni. Nudimo produkcijo in foto:

porok
dogodkov
oglasov
promo videov
turustičnih nastanitev...

Fotografija težko dostopnih mest

Določena mesta so praktično nedostopna ali težje dostopna. Ker ne žeilimo tvegati in se tja podati, lahko zadevo fotografiramo / posnamemo z dronom, brez tveganj. Primer je zamašen dimnik na višji stavbi, kamor je dostop otežen.

Pridobitev subvencije za sončno elektratno

Po postavitvi sončnih celic je potrebno pravilno izpolniti vlogo za pridobitev subvencije, ki nam jo nameni država. Z našimi strokovnimi izkušnjamo bomo poskrbeli za ustrezno dokazno slikovno gradivo, ki ga je potrebno priložiti vlogi. Prepustite delo strokovnjakom.

Pridobitev subvencije za sončno elektrarno

Fotografija parcel/gradbišč

Fotografija težko dostopnih elementov

Zračna fotografija